بازاریابی محصولات فرهنگی مبتنی بر رسانه اجتماعی

بازاریابی محصولات فرهنگی مبتنی بر رسانه اجتماعی

نویسندگان: نادر محقق، علیرضا سرحدی و امیررضا علیزاده مجد

چکیده:

این مقاله در صدد بررسی چگونگی بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی با در نظر گیری نقش اثرگذار رسانه اجتماعی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش کیفی است. در ابتدا ضرورت بازاریابی محصولات فرهنگی با ابزارهای نوین و اثربخش در عصری که شاهد توسعه فناوری اطلاعات و رقابت تنگاتنگ فرهنگ ها هستیم، مورد تأکید قرار گرفته است و در این بین خلق ارزش پیشنهادی مبتنی بر رسانه های اجتماعی به عنوان کارآمدترین راهکار معرفی شده است. در ادامه دیدگاه های مختلف در خصوص بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی مبتنی بر رسانه های اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفت. مدیریت تقاضا، طراحی ارزش پیشنهادی براساس نیازهای آشکار و پنهان مشتریان محصولات فرهنگی مبتنی بر رسانه اجتماعی با در نظر گرفتن تغییر مفهوم محصول در عصر دیجیتال مورد تحلیل قرار گرفت. در پایان نیز وضع موجود بیان شد و با توجه به مفهوم مدیریت تقاضا راهکارهای مورد نیاز بازاریابی محصولات فرهنگی مبتنی بر رسانه اجتماعی جهت توسعه پایدار فرهنگی و تقویت قدرت مبادله و تعامل محصولات فرهنگی مطرح شد.

واژگان کلیدی: بازاریابی فرهنگی، محصول فرهنگی، رسانه اجتماعی، فرهنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *