تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

نویسندگان: امیررضا علیزاده مجد، علی بدیع زاده، سیدرسول حسینی، حمیدرضا سعیدنیا و ابوتراب علیرضایی

چکیده:

سرعت تحولات از ویژگی های قرن بیست و یکم می باشد و گاه سرعت این تغییرات به قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می شوند. فضای حاکم بر اقتصاد امروز، ریسک توأم با عدم اطمینان است و با حرکات اصلاحی نمی توان به مقابله و این تغییرات و همچنین ایجاد مزیت رقابتی پایدار پرداخت. نسل سوم دانشگاهی، دانشگاه کار آفرین نام دارد علاوه بر وظیفه آموزش و پژوهش، بازیگر نقش اول در رشد و توسعه اقتصادی کشور است. با نگاهی به دانشگاه های برتر دنیا در نظام های بین المللی معتبر می توان دریافت، بین رتبه آکادمیک و قدرت سیاسی، اقتصادی و… جوامع رابطه معناداری وجود دارد. دانشگاه کارآفرین نه یک دانشگاه یا سازمان، بلکه یک ساختار یا فرهنگ است. فرهنگی که خلاقیت و رشد و توسعه نوآورانه را برای محیط پیرامون خود به ارمغان خواهد آورد. در پژوهش حاضر از مفهوم پردازی واژه کارآفرینی بابیان مسائل امروز دانشگاه های با رویکرد صنعتی و تحول در مأموریت دانشگاهها، به ضرورت کارآفرینی در بستر دانشگاه و نقش دانشگاه در توسعه صنعتی پرداخته شده، سپس به نقش فرهنگ به عنوان یک مغز افزار آکادمیک در بستر سازی مفهوم دانشگاه کار آفرین اشاره گردید و همچنین روحیه و فرهنگ در محیط آکادمیک نیز مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش کیفی می باشد.

واژگان کلیدی:فرهنگ، فرهنگ سازمانی،کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *