مروری بر نقش شتاب دهنده ها در تحقق دانشگاه کارآفرین

مروری بر نقش شتاب دهنده ها در تحقق دانشگاه کارآفرین

نویسندگان: سیده راحله میرمحمدعلی رودکی، محمدصادق مهرجو، بشرا اشرفی و دکتر امیررضا علیزاده مجد

چکیده:

همزمان با رشد کسب و کارهای نوپا در عصر حاضر، مفهوم جدیدی به نام شتاب دهنده کسبوکار شکل گرفته است که به نوعی نقش حامی در ایجاد این گونه از مشاغل را برعهده دارند. درحقیقت شتاب دهنده نقش واسط را مابین سرمایهگذاران و صاحبان فکرهای خلاق و استارتآپها ایفا میکند. همچنان که رشد اقتصاد در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته سرعت گرفته است، نیازهای بازار و نظامهای آموزشی نیز به منظور هماهنگی با بازار کار در آنها دچار دگرگونی و تحول شده است. با تغییرات نیازهای بازار و ایجاد کسبوکارهای جدید دانشگاهها هم با تغییر ماموریت به نسل سوم یا دانشگاه کارآفرین تغییر یافته است. هدف از اجرای طرح تغییرات جدید در دانشگاهها، پرورش دانشجویانی است که بتوانند پس از دانش آموختگی شغل تازه ای همراه با نوآوری و ابتکار ایجاد کنند. به عبارت دیگر دانشگاه کارآفرین باید بتواند ارزش های تخصصی و مدیریتی را تلفیق کند. در این مقاله برآنیم تا با مرور ادبیات کسب و کارهای مرتبط با گونه های مختلف کارآفرینی و شتاب دهنده ها به تاثیر اینگونه از کسب و کار در تحقق نسل سوم دانشگاهها و تربیت نیروهای کارآفرین بپردازیم.

واژگان کلیدی: استارتآپ، شتاب دهنده، دانشگاه کارآفرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *