مروری بر نقش شرکتهای دانش بنیان در شکل گیری دانشگاه کارآفرین

مروری بر نقش شرکتهای دانش بنیان در شکل گیری دانشگاه کارآفرین

نویسندگان: بهاره فخاریان، فائزه نصیری، دانیال صوفیان و دکتر امیررضا علیزاده مجد

چکیده:

دانشگاه ها نقش راهبردی را به عنوان محرک رشد اقتصادی منطقه ای ایفا میکنند. مشارکت و حمایت از شرکت های زایشی دانشگاهی به عنوان یک مکانیزم انتقال دانش، در ایجاد اکوسیستمهای دانشگاه کارآفرین نقش ایفا میکند. دانشگاه کارآفرین به سبب خروجی های اقتصادی آن نظیر حق اختراع، قراردادهای امتیاز، شرکتهای زایشی، اشتغالزایی و نیز مکانیزم های انتقال علم وفناوری به صنعت، دارای اهمیت خاصی نیز در اقتصاد دانش بنیان هستند. هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل ارتباط بین دانشگاه ها و مراکز پرورش کسب و کار و تعیین اینکه چگونه دانشجویان، محققان علمی و کارآفرینان میتوانند از این پیوند بهرهمند شوند را بررسی میکند. این یک محیط را ایجاد میکند که در آن همه میتوانند به دیگری کمک کنند تا ایده های جدید، مهارت ها و توانایی های ویژه خود را در کسبوکار جدید قرار دهند. به عبارت دیگر، نقش دانشگاه های سنتی تغییر کرده است و دانشگاه های کارآفرینی درحال حاضر نیاز به هدایت دانش جدید برای توسعه اقتصادی از طریق مراکز پرورش کسب و کار دارند. این تحقیق به بررسی ادبیات در تقاطع سرریز دانش، کارآفرینی و توسعه اقتصادی میپردازد. بحث اصلی این است که کارآفرینی میتواند به عنوان مکانیسمی برای انتقال نشت دانش شناخته شده و براین اساس به نوآوری منطقه ای، تشکیل خوشه ها و توسعه اقتصادی کمک کند.

واژگان کلیدی: دانشگاه کارآفرین، شرکت دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان،کارآفرینی، اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *