مروری بر نقش شتاب دهنده ها در تحقق دانشگاه کارآفرین

نویسندگان: سیده راحله میرمحمدعلی رودکی، محمدصادق مهرجو، بشرا اشرفی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: همزمان با رشد کسب و کارهای نوپا در عصر حاضر، مفهوم جدیدی به نام شتاب دهنده کسبوکار شکل گرفته است که به نوعی نقش حامی در ایجاد این گونه از مشاغل را برعهده دارند. درحقیقت …

بازاریابی در شرکت های دانش بنیان

نویسندگان: سیدعلی سیدصدر، نیلوفر حسن آبادی، مصطفی احمدی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: بیشتر شرکت های دانش بنیان توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی و با محوریت پژوهش و دانش و تبدیل دانش به ثروت تاسیس میشوند. این نوع کسب و کارها نقش پررنگی در توسعه اقتصادی کشورها دارا هستند و …

مروری بر نقش شرکتهای دانش بنیان در شکل گیری دانشگاه کارآفرین

نویسندگان: بهاره فخاریان، فائزه نصیری، دانیال صوفیان و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: دانشگاه ها نقش راهبردی را به عنوان محرک رشد اقتصادی منطقه ای ایفا میکنند. مشارکت و حمایت از شرکت های زایشی دانشگاهی به عنوان یک مکانیزم انتقال دانش، در ایجاد اکوسیستمهای دانشگاه کارآفرین نقش ایفا میکند. دانشگاه …

عشق به برند و وفاداري مشتري

نویسندگان: ملیحه سیدآقامیری، حمید نصرتی، الناز اسدی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: مصرف کنندگان در بازارهای امروزی انتظار دارند که از برند یا محصولی که خریداری میکنند، رضایت داشته باشند، با این حال رضایت مشتری برای برقراری رابطه ی مستمر با یک برند کافی نیست. ایجاد یک پیوند عاطفی …

نقش فرشتگان كسب و كار در ايجاد كسب و كارهاي جديد

نویسندگان: مرتضی رضایی، مونا مظاهری، آوا الفت و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: در دنياي کسب و کار امروز بسياري از کارآفرینان و استارتاپ ها جهت اجراي ایده هاي خود نيازمند تامين مالی هستند. با توجه به ظهور بازارهاي مالی نوین فرشتگان کسب و کار در این زمينه نقش کليدي …