عشق به برند و وفاداري مشتري

عشق به برند و وفاداري مشتري

نویسندگان: ملیحه سیدآقامیری، حمید نصرتی، الناز اسدی و دکتر امیررضا علیزاده مجد

چکیده:

مصرف کنندگان در بازارهای امروزی انتظار دارند که از برند یا محصولی که خریداری میکنند، رضایت داشته باشند، با این حال رضایت مشتری برای برقراری رابطه ی مستمر با یک برند کافی نیست. ایجاد یک پیوند عاطفی که فراتر از رضایت باشد به منظور میسر ساختن وفاداری مصرف کننده ضروری است. مشتریان وفادار و رضایتمند امروزی، مشتریان وفادار طولانیمدت یک برند نیستند: آنها اغلب میتوانند برندها را تعویض کنند. بر همین اساس، در تحقیقات بر (عشق به برند) تمرکز کرده اند که یک بعد عاطفی از وفاداری به برند جهت حفظ مشتریان در بلندمدت است. این تحقیق با هدف ارزیابی و وفاداری مشتری که از پیامدهای عشق به برند بوده؛ انجام شده تا بتواند راهبردهای علمی و کاربردی را به مدیران و صاحبان برندها ارائه دهد.

واژگان کلیدی: برند قصد خرید عشق به برند وفاداري مشتریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *